Logo

Bel voor een afspraak
077 - 398 8838

kngf over corona

Revalidatie na het Corona virus / covid-19

In Nederland zijn er veel mensen die te maken hebben gehand met het corona virus. Gelukkig  hebben de mensen van deze mensen milde klachten gehad. Maar er zijn ook mensen die zeer ernstige klachten hebben gehad welke geleid kunnen hebben tot een ziekenhuis opname of zelfs tot overlijden. 

In de revalidatie van Corona / covid-19 maken we een onderscheid tussen een aantal categorieën.

  • Mensen die thuis in quarantaine hebben gezeten
  • Mensen met ziekenhuis opname
  • Mensen die op de intensive care hebben gelegen.

 

Mensen die thuis in quarantaine hebben gezien voor het herstel van het Corona virus.

 

Inmiddels weten we dat het corona virus meer gezondheidsproblemen geen dan alleen klachten aan de longen, maar dat deze zich ook neurologisch kan uiten. Het blijft dus voor de fysiotherapie goed kijken wat er met deze groep mensen aan de hand is en goed luisteren naar het verhaal. Soms kan het nodig zijn om andere disciplines zoals een diëtist, ergotherapeut of psycholoog bij het traject te betrekken.  De revalidatie bij de fysiotherapeut zal vooral in het begin gericht zijn op het weer opbouwen van de conditie en de kracht, zodat u weer in staat bent om uw dagelijkse leven heb hobby’s weer zo goed mogelijk uit te voeren. Verder zullen we kijken naar wensen en andere activiteiten die u graag weer wilt oppakken.

 

Mensen die zijn opgenomen geweest in het ziekenhuis met het corona virus maar niet op de intensive care hebben gelegen.

 

Deze groep mensen heeft wel in het ziekenhuis gelegen met ernstige klachten maar niet ernstig genoeg om aan de beademing te liggen op de intensive care. Meestal zijn deze mensen meer verzwakt dan de personen die thuis in quarantaine hebben gezeten maar minder erg dan de personen die op de intensive care hebben gelegen. De revalidatie zal grotendeels het zelfde zijn als hierboven beschreven maar op een lager niveau worden opgestart. Ook hier zal verder multidisciplinair gekeken worden naar de mensen waar nodig.

 

Mensen die zijn opgenomen geweest in het zieken huis met het corona virus die op intensive care hebben gelegen.

 Ernstig zieke patiënten met Corona die beademd zijn geweest en lang in het ziekenhuisbed hebben gelegen, krijgen te maken met ademhalingsproblemen en fysieke problemen doordat zij langdurig inactief zijn. Patiënten die besmet zijn met het coronavirus en hierdoor in het ziekenhuis worden opgenomen, moeten zo snel als hun toestand het toelaat, fysiotherapie krijgen. Fysiotherapeuten kunnen hier een enorme meerwaarde hebben voor patiënten en hun zorg. Dit stellen fysiotherapeuten en onderzoekers in een gezamenlijk behandeladvies. Het is gemakkelijk om in deze tijd van crisis de lange-termijn effecten van een ziekenhuisopname voor coronapatiënten niet als prioriteit te zien. Echter, vanuit literatuur over de SARS-uitbraak in 2003, weten we dat dit in de zwaarst getroffen landen grote gevolgen had voor de inrichting van de revalidatiezorg. Zorgsystemen waren onvoldoende uitgerust om de lange-termijn gevolgen van SARS adequaat te behandelen. Door het grote aantal coronapatiënten die op de IC hebben gelegen kunnen we ook in Nederland een toename verwachten van het aantal patiënten dat revalideert na IC-opname.

1: Patiënt op de IC die in buikligging wordt beademd

Geen behandeling, patiënten verliezen in deze fase veel spiermassa, maar de kans een verkorting van spier of pees waardoor bewegingsbeperking optreedt is klein in deze toestand

 

2: Patiënt op IC die in verbeterde toestand is

In deze fase is de patiënt herstellende. De patiënt komt in aanmerking voor fysiotherapie om vroege mobilisatie en activatie te bevorderen, maar wordt de beademingsmachine niet losgekoppeld.

 

Fase 3: Herstel na Intensive Care

Deze groep heeft in eerste instantie weinig energie. Iemand die een hele dag op bed rust, verliest dagelijks ongeveer 5% van zijn totale spiermassa en algemene conditie. Deze patiënten krijgen oefeningen gericht op het verbeteren van de longfunctie, door het versterken van de ademhalingsspieren, het beter ophoesten van slijm en dieper ademhalen waardoor de ventilatie van de longen verbeterd wordt. Ook krijgen zij bewegingsoefeningen.

 

Fase 4: Natraject

In deze fase komt de eerstelijns fysiotherapie aanbod. Patiënten die ernstig ziek zijn geweest hebben ook na hun ziekenhuisopname intensieve revalidatietherapie nodig. Zij kunnen na Intensive Care opname als gevolg van langdurige fysieke inactiviteit door ziekte ademhalingsklachten hebben. Het herstel kan maanden tot jaren duren, waarbij goede begeleiding noodzakelijk is .De aanbevelingen worden ondersteund door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), deze hebben in samenwerking met andere longnetwerken een richtlijn opgesteld.

 

Om als fysiotherapeut deze mensen te mogen behandelen moet er wel een speciale cursus voor revalidatie van ex-corona patiënten worden gedaan. Binnen onze praktijk hebben wij de juiste papieren en zijn we tevens aangesloten bij het chronisch zorgnet.