Logo

Bel voor een afspraak
077 - 398 8838

Oncologische fysiotherapie

Wat is oncologische fysiotherapie?

De oncologisch fysiotherapeut houdt zich bezig met mensen die op het gebied van  oncologische (kanker) klachten hulp nodig hebben. De fysiotherapeut kan op meerdere vlakken iets betekenen voor deze mensen, zoals het coachen en het begeleiden van mensen met kanker.

De fysiotherapeut kan begeleiding bieden tijdens- of na de behandeling van kanker. In hun opleidingen van de oncologische fysiotherapeut en door hun werkervaring heeft de fysiotherapeut kennis opgedaan over deze ziekte en hoe deze het beste vanuit fysiotherapie oogpunt te kunnen coachen en eventueel behandelen. Ook heeft de fysiotherapeut kennis van de eventueel medische specialistisch behandeling om u hier zo goed mogelijk bij te kunnen ondersteunen.

Het behandeltraject van de fysiotherapeut begeeft zich meestal over meerdere maanden tot zelfs jaren. Hiervoor is een goede communicatie nodig, op korte en lange termijngevolgen van dit proces te bespreken.

Tijdens de fysiotherapei behandeling kan het zo zijn dat er andere zorgprofessionals ingeschakeld dienen te worden, dit kan binnen de fysiotherapie zijn, denk hierbij aan een oedeemtherapeut. Maar dit kunnen ook andere diciplines zijn zoals een ergotherapeut, diëtist, logopedist of psycholoog.

Naast het behandelen van mensen met deze ziekte heeft de oncologisch fysiotherapeut heeft ook de taak om de patiënten populatie in de gaten te houden en te screnen op aanwezigheid van deze ziekte. Dit houd in dat er gelet wordt op symptomen en of klachten die bij deze ziekte kunnen horen. Waar nodig wordt er samen met de patiënt overlegd en gekeken of het verstandig is om een huisarts of medisch specialist hierbij te betrekken. 

Wanneer fysiotherapie bij oncologie?

De fysiotherapie behandeling kan in alle fasen van kanker plaatsvinden:

Curatieve fase

In deze fase is de fysiotherapie behandeling vooral toegespits of het bestrijden van de kanker. Dit gebeurd is het ziekenhuis of cliniek. Dit kan door middel van een operatie, chemotheapie of bestraling.  De oncologisch fysiotherapeut kan hierbij ondersteunen om het verlies van kracht en conditie zo veel mogelijk te beperken. Veel mensen bouwen spanningsklachten op, ook hierbij kan de fysiotherapeut ondersteuning bieden.

Palliatieve fase

Genezing van de ziekte is in deze fase niet meer mogelijke. Er zal in deze fase met de fysiotherapeut gekeken worden naar de wensen van de patiënt en hoe zo goed mogelijk het kwaliteit van leven te behouden. De medische behandeling wordt in deze fase gestaakt. Deze fase kan weken, maanden of jaren duren. De fysiotherapeut kan dan ondersteunen om de ervaren klachten te verlichten.

Herstel fase

In deze fase gaat het om de kwaliteit van leven en hoe deze te behouden en of terug te winnen. De fysiotherapeut kan helpen met een oefenprogramma om de kracht en conditie te verbeteren. De fysiotherapeut kan adviseren om geleidelijk uw hobby's en eventueel uw arbeidzame leven weer op te gaan pakken. De kanker kan soms niet of niet volledig worden genezen, hier is dan belangrijk dat er onder controle gehouden worden wat het verder verloop van de klachten zijn. Op het moment dat de ziekte niet volledig is genezen krijgt het de eigenschap van een chronisch ziekte. Hier komt naast het lichamelijke aspect ook het geestelijk en sociale aspect aan bod. Het omgaan met de ziekte komt hierbij dan aan bod, de wijze van omgaan is voor ieder persoon anders.

Terminale fase

In deze fase wordt het duidelijk voor de persoon dat levenseinde inzicht is. De fysiotherapuet kan ondersteuning bieden bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Daarnaast kan door middel van  ademhalingstechieken  verlichting geven bij benauwdheid  geven en ontspanningsoefeningen kan angste en pijn doen verminderen.