Fysiotherapie

fysiotherapeut Horst

De Fysiotherapeut, expert in houding en beweging!

Fysiotherapie is een paramedische discipline die specialist is in het behandelen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat van de mens. Met kennis en kunde helpt de fysiotherapeut u bij het voorkómen, verhelpen of verminderen van uw lichamelijke klachten aan houdings- en bewegingsapparaat. Of de klachten zijn ontstaan tijdens het werk, tijdens het sporten, het dagelijks leven zoals tuinieren of andere huishoudelijke taken of door een ongelijk ziekte of omdat het lichaam gewoonweg ouder wordt. Bij de fysiotherapeut krijgt u altijd zorg op maat en volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, gericht op uw persoonlijke situatie en doelstellingen.

Werkwijze Fysiotherapie

fysiotherapie Horst

Na een persoonlijk intake gesprek volgt klinisch onderzoek, waarna er een behandeltraject voor u opgesteld wordt. Tijdens de behandelingen worden door het uitvoeren van handgrepen aan botstukken, pezen en/of musculatuur functiestoornissen in de gewrichten verminderd of opgeheven. Bij oedeemtherapie wordt lymfoedeem in arm of been behandeld om uw bewegingsmogelijkheden te vergroten.

Bekend met de nieuwste behandeltechnieken en revalidatietraining

U kunt bij Fysiotherapie in Horst terecht voor herstel na een ongeluk of blessure en revalidatie na een operatie. Ook voor behandeling van klachten aan gewrichten, spieren en zenuwen neemt u contact op. De ervaren fysiotherapeuten maken gebruik van doeltreffende behandelmethodes en revalidatietraining.

Wat houd fysiotherapie voor sporters in?

sport fysiotherapie Horst

Fysiotherapie voor sporters kan verschillende doelen hebben.  Heb kan zijn dat u een blessure heeft of dat u sport specifieke training of begeleiding nodig heeft. Het doel kan dan bijvoorbeeld zijn, het verbeteren van de  belastbaarheid om een sportprestatie te bereiken met of zonder blessure. Omdat geen persoon of sport het zelfde is, is het belangrijk om een persoonlijk en sport gericht trainingsplan te hebben. De fysiotherapeut kan u hier goed in begeleiden en ook rekening houden met blessures of andere eventuele ongemakken.

Fysiotherapie voor sporters met blessures.

Fysiotherapie voor sporters is gericht om het zo snel en effectief terug te laten keren naar uw sport na een blessure. Door het goed inzetten van de 5 grond motorische eigenschappen, lenigheid, snelheid, kracht, uithoudingsvermogen en coördinatie in combinatie met de Rehaboom kan er een goed gericht plan worden gemaakt voor revalidatie.

Specialiteiten.

Naast de klachten waarvoor je bij de fysiotherapeut terecht kan zoals klachten aan nek, schouders, rugklachten, knieklachten die op een andere plek op de site meer aandacht krijgen zijn de volgende ziekte beelden en aandoeningen ook bij de fysiotherapie welkom voor begeleiding en behandeling.

 • Oedeem therapie
 • oncologische fysiotherapie
 • COPD
 • Astma
 • hart en vaatziekten
 • neurologische aandoeningen
 • Claudicatio intermittens
 • Diabetes

Oedeemtherapie.

Wat is Oedeemtherapie?

Oedeemtherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie, deze behandelmethode is voor klachten bij abnormale ophoping van vocht in het weefsel. Dit kan een gevolg zijn van een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer van oedeem. Er zijn verschillende vormen van oedeem afhankelijk van de oorzaak. Bijvoorbeeld door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. Tijdens de eerste behandeling gaan wij samen met u een op maat behandelplan samenstellen waarbij persoonlijke aandacht en kwaliteit van behandelen centraal staan.

Behandeling voor oedeem.

Manuele lymfedrainage.
Manuele lymfedrainage is een specifieke massagetechniek die gericht is op verhoging van de transportcapaciteit van het lymfestelsel.

Oefentherapie
Een belangrijk component van de afvoer is de “spierpomp”. Tijdens het aanspannen van de spieren (vooral in de benen) worden de aders en lymfebanen even dicht gedrukt en worden het bloed en lymfe omhoog gestuwd.

Lymftaping
In bepaalde situaties kan van deze nieuwe behandelingstechniek gebruik gemaakt worden. Deze behandelmethode is een aanvulling op de oedeemtherapie en heeft vaak een goed effect.

Compressietherapie
Door middel van het aanleggen van bandages wordt van buiten af een continue druk aangebracht, die het uittreden van vocht tegengaat en de afvoer van lymfe ondersteunt. De bandages worden aangelegd als er nog geen stabiele situatie in de waterhuishouding is bereikt.

Adviezen en voorlichting
Als er sprake is van lymfoedeem is het van groot belang te weten wat risico’s zijn om lymfoedeem te krijgen en wat u zelf kunt doen om dit te voorkomen voor zover mogelijk.

Oncologisch fysiotherapie.

Wat is oncologische fysiotherapie?

De oncologisch fysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut. Deze houdt zich bezig met het behandelen, coachen en begeleiden van patiënten tijdens- of na de behandeling van kanker. Ze hebben specifieke kennis over de ziekte, de medische behandelingen, communicatie met de oncologische patiënt, de korte- en lange termijngevolgen van de medische behandeling.

De oncologisch fysiotherapeut heeft ook een signaleringsfunctie, hetgeen betekent dat er gelet wordt op andere symptomen of klachten. Indien nodig wordt in overleg met de patiënt gekeken of het nodig is gepaste hulp in van andere zorgprofessional in te schakelen, bijvoorbeeld een oedeemfysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, psycholoog enz. Door de expertise heeft de oncologisch fysiotherapeut goed zicht op overleg met de oncologieverpleegkundige-/specialist/huisarts in het ziekenhuis nodig is.

Wanneer fysiotherapie voor oncologie?

De fysiotherapeutische behandeling kan in alle fasen van kanker plaatsvinden:

Curatieve fase In deze fase is alles gericht op het bestrijden van kanker. De oncologisch fysiotherapeut kan helpen bij het beperken van conditieverlies en het verlichten van spanningsklachten.

Herstel fase In deze fase gaat het om herwinnen van kwaliteit van leven. De oncologisch fysiotherapeut kan helpen met een trainingsprogramma om de conditie te verbeteren en te adviseren in werk-, en sport hervatting. In sommige gevallen kan de kanker niet of niet volledig worden genezen maar wel onder controle gehouden worden. Kanker krijgt dan meer het karakter van een chronische ziekte, dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt. Iedere patiënt moet op zijn eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie.

Palliatieve fase In deze fase staat kwaliteit van leven en de wens van de patiënt centraal. Genezing van de kanker is niet meer mogelijk en de behandeling wordt gestaakt. Deze fase kan weken, maanden maar soms ook jaren duren. De oncologisch fysiotherapeut kan helpen om de symptomen te verlichten die zich in deze fase van het ziekteproces manifesteren.

Terminale fase In deze fase is het voor de patiënt duidelijk dat het levenseinde nadert. De oncologische fysiotherapeut kan helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Daarnaast kunnen ademhalingsoefeningen verlichting geven bij benauwdheid en ontspanningsoefeningen kunnen de pijn en angst verminderen.

COPD en Astma

Wat is COPD?

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease of terwijl een Chronische Obstructieve Longaandoening. Hieronder vallen ook luchtwegaandoeningen zoals  chronische bronchitis en emfyseem. Door de aandoening werken de longen en luchtwegen niet goed meer. Dagelijkse activiteiten kosten hierdoor veel moeite of zelfs niet meer lukken. COPD wordt meestal pas merkbaar op latere leeftijd. COPD verergert meestal langzaam  en is helaas niet te genezen. Het belangrijkste is dat COPD vroeg ontdekt wordt, zodat er een optimale behandeling kan plaatsvinden. Naar schatting zijn er in Nederland rond de 1 miljoen mensen met COPD. Bij slechts de helft van hen is de diagnose ook daadwerkelijk gesteld.

Fysiotherapie voor COPD.

Wanneer u COPD heeft kunt  u kortademigheidzijn , vaak moeite om handelingen te verrichten die voorheen heel gewoon waren. U doet vermoeiende handelingen misschien minder of helemaal niet meer. Hierdoor kan uw conditie sterk achteruit gaan, waardoor u sneller kortademig bent bij inspanning. Bewegen is goed tegen de mogelijke bijwerking van ontstekingsremmers (inhalatiemedicatie). Door uw lichaam te trainen kunt u uw conditie en kracht verbeteren en op peil houden. De oefeningen dienen zo te zijn samengesteld dat u zich voldoende inspant om het gewenste resultaat te bereiken zonder dat u lichaam overbelast wordt hierbij is overleg met uw fysiotherapeut erg belangrijk.

Wat is Astma?

Astma is een chronische ontsteking van de longen. Er zijn episodes waarin er meer klachten worden ervaren en zijn er ook episode met minder klachten. Er zijn altijd kleine ontstekingen in de longen aanwezig. Deze ontstekingen kunnen benauwdheid en hoesten veroorzaken. Astme kan op alle leeftijden ontstaan en in verschillende vormen voorkomen. 

Fysiotherapie voor Astma

Het beter te leren ademhalen in rust en/of bij inspanning, oefeningen om slijm kwijt te raken en eventueel een trainingstraject om conditie en spierkracht te verbeteren. Er zal gekeken worden naar de ademhaling in rust of eventueel ook tijdens inspanning. Het is belangrijk dat er een goede ademhaling aanwezig is. Door middel van oefeningen zal u ervaren hoe een goede ademhaling aanvoelt. Uiteindelijk moet u deze ademhaling in het dagelijks leven en bij inspanning ook gaan toepassen.

Claudicatio intermittens.

Wat is claudicatio intermittens?

 

Claudicatio intermittens(etalagebenen)  is een chronische aandoening  en word sinds 2017 vanuit de basisverzekering vergoed. Het traject duurt 1 jaar, met een maximum van 37 behandelingen. Na zes, negen en twaalf maanden vindt een tussenevaluatie plaats. Claudicatio intermittens is een uiting van Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) en wordt veroorzaakt door slagaderverkalking (artherosclerose) in de benen.

De beenslagaders worden door de jaren heen minder elastisch en stug en dik. Deze vervoeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de benen. In de loop der jaren kan slagaderverkalking optreden en vernauwingen of verstoppingen in de slagaders veroorzaken. Op de plaats van de vernauwing kan er minder bloed passeren. Bij inspanning van de beenspieren tijdens het (trap)lopen neemt de vraag naar zuurstofrijk bloed toe. Dit kan een grote belemmering vormen in het dagelijks leven, wanneer lopen naar de supermarkt al een stap te ver is. 

Met een verwijzing kunt u een afspraak maken voor een intake. Tijdens deze intake worden uw beperkingen in kaart gebracht tijdens een gesprek en middels vragenlijsten. Er  wordt een test op de loopband afgenomen om uw maximale loopafstand te bepalen. Na de intake wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld.

Naast pijn in de benen kunnen er andere symptomen optreden die vaak zichtbaar of voelbaar zijn, zoals:

 • koude voet in het aangedane been
 • verkleuring van de voet in het aangedane been
 • vermindering van haargroei op voeten en tenen
 • verdikking van de teennagels (kalknagels)
 • langzamere groei van de nagels
 • een verminderd gevoel in de benen

U loopt de meeste kans op het krijgen van etalagebenen als u roker bent of lange tijd heeft gerookt. Er zijn echter ook andere riscofactoren, dat kan zijn:

 • diabetes
 • overgewicht
 • hoog cholesterol
 • hoge bloeddruk
 • erfelijke aanleg

Door de gesuperviseerde looptraining leert u onder begeleiding om door de pijn heen te lopen. Verder werkt u samen met uw fysiotherapeut aan een betere looptechniek, zodat elke stap die u zet efficiënt is. Er is aandacht voor leefstijlfactoren, zoals voldoende beweging, gezonde voeding, stoppen met roken en het leren omgaan met uw klacht.

Diabetes.

Wat is diabetes?

Diabetes is een aandoening waarbij de bloedsuikerspiegel niet on balans kan houden. Doordat het lichaam insuline vrij laat komen kan de suikerspiegel in het bloed op pijl worden gehouden. Het kan voorkomen dat het lichaam niet meer goed reageert op insuline of het soms helemaal niet meer aanmaakt. Er zijn 2 verschillende types diabetes. Bij type 1 breekt het lichamelijk afweersysteem de cellen of die het hormoon insuline aanmaakt. Mensen met typ1  moeten hierdoor dagelijks en soms meerder malen per dag. Type 2 kan voorkomen binnen families waar mensen bekend zijn met diabetes. Type 1 kan ook voorkomen bij mensen waarbij de familie niet bekend is met diabetes. 

Fysiotherapie bij diabetes.

Een beweegprogramma voor mensen met diabetes type 2 word aangeraden door het  Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Deze heeft in samenwerking met andere partijen een beweegprogramma opgesteld. Dit programma is er om u te leren elke dag voldoende te bewegen en in beweging te blijven. Het programma wordt voor u persoonlijk opgesteld. U zult dit programma meestal uitvoeren met meerder mensen  die meedoen aan een beweegprogramma. Dit zal altijd onder begeleiding van een fysiotherapeut zijn. Zo’n beweegprogramma zal ongeveer 12 weken duren.

Vergoeding door verzekeraars.

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt onze beweegprogramma’s, echter is dat niet bij alle verzekeraars het geval daarom  adviseren wij  dit bij uw verzekeraar na te vragen.

Hart en long problemen

COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, is een verzamelnaam voor aandoeningen aan de luchtwegen. Kenmerken zijn benauwdheid en snelle vermoeidheid.

Er zijn mogelijkheden om klachten te verlichten, maar de schade aan longen kan niet meer hersteld worden. Belangrijke onderdelen van de behandeling zijn een juiste ademhelingstechniek, vrij maken van luchtwegen van slijm(sputum) en op peil houden/brengen van spiermassa door middel van individuele programma`s.

Bij hartpatiënten is de behandeling vooral gericht op preventie. Hetzelfde geldt voor mensen met een verhoogd risico door onder andere overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes en ongezonde levensstijl.

Ook patiënten die na hartinfarct/operatie een revalidatietraject in het ziekenhuis gevolgd hebben kunnen hiervan gebruik maken om verder aan hun herstel te werken.

Bereikbaarheid en kwaliteit van de fysiotherapie.

Sinds 2006 is er sprake van directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF), dit betekend dat u  geen verwijzing meer nodig heeft van een huisarts of medisch specialist. Afhankelijk van uw persoonlijke zorgverzekering en eventuele aanvullende verzekering kunnen er kosten aan fysiotherapie zitten. Fysiotherapeut is een beschermde titel dit houdt in dat iemand zich alleen fysiotherapeut mag noemen wanneer hij of zij de HBO bachelor fysiotherapie studie succesvol heeft afgerond en in het bezit is een BIG-registratie bezit en aangesloten is bij een klachtencommissie. Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie en daarop volgende Master opleidingen. Alle eerstelijns fysiotherapeuten moeten ook zijn ingeschreven in een kwaliteitsregister wat de kwaliteit van de fysiotherapie moet waarborgen. Fysiotherapeuten moeten volgende bij en nascholing hebben gedaan om hun registratie te behouden.

Wanneer kunt u beter eerst contact opnemen met uw huisarts?

 • Als u koortsig blijft of als u zich ziek voelt
 • Als u de afgelopen maand zomaar meer dan 5 kilo bent afgevallen
 • Als u ’s nachts wakker wordt van de pijn en deze niet verdwijnt als u anders gaat liggen of zitten
 • Als u dove plekken voelt op uw huid rondom de schaamstreek of anus of als u uw urine of ontlasting minder goed kunt
 • ophouden
 • Als uw klacht begonnen is na bijvoorbeeld een flinke val of een zware aanrijding

Doeltreffende behandeltechnieken voor spoedig herstel en revalidatie

Neem contact op