Elleboogklachten

Elleboogklachten en fysiotherapie

Elleboog klachten komen veel voor en vaak is fysio- en of manuele therapie de oplossing voor uw klachten. De elleboog is net als het knie gewricht een scharnier gewricht. Het gewricht bestaat uit 3 botstukken, de bovenarm de ellepijp een het spaakbeen. Deze laatste 2 vormen samen de onderarm. Rond dit gewricht zit een gewricht kapsel met een membraam wat zocht voor het aanmaak van gewrichtsvloeistof voor de smering van het gewricht. Op het onderste gedeelte van de bovenarm zitten veel spieren vast die naar de pols, hand en vingers gaan zodat we deze kunnen bewegen.

Hieronder staan een aantal elleboog klachten beschreven.

 

elleboog artrose.

Wat is elleboog artrose?

Artrose van de elleboog komt veel vaker voor dan je zou denken. Dit is vaak zonder klachten, er is vaak geen pijn en beperking van de beweeglijkheid. Als de twee meest voorkomende oorzaken van artrose in de elleboog word reumatoïde artritis en posttraumatische elleboog artrose genoemd. In slechts een klein aantal van de gevallen van elleboog artrose is er sprake van primaire artrose. Symptomatische primaire artrose van de elleboog is relatief zeldzaam, vergeleken met andere gewrichten van de bovenste extremiteiten. We noemen artrose primair als er geen aantoonbare oorzaak is voor de artrose.
De gemiddelde leeftijd waarop artrose van de elleboog (in het algemeen) zich voordoet is ongeveer vijftig jaar, met een spreiding van twintig tot meer dan zeventig jaar. Mannen hebben 4 keer zoveel kans op elleboog artrose als vrouwen.

Fysiotherapie bij elleboog artrose.

Artrose van de elleboog wordt meestal voor andere elleboog klachten aangezien. Bij elleboog klachten zien we vaak dat de bewegelijkheid bij het buigen en strekken beperkt is. Voor de fysiotherapeut is het daarom belangrijk om de bewegelijkheid van het gewricht weer zo goed mogelijk te herstellen. Daarnaast zijn er oefeningen die zorgen dat de bewegelijkheid zo optimaal mogelijk blijft. Het goed blijven gebruiken van de elleboog nadat de behandeling zijn afgelopen is een belangrijke factor om niet terug te vallen met uw elleboog klachten. Naast fysiotherapie kan de behandeling nog worden aangevuld met ontstekingsremmers en eventueel een brace voor een korte periode

Tennis elleboog.

Wat is een tennis elleboog?

Wat is een tennis elleboog.
Een tennis elleboog (Epicondylitis laterale) komt ongeveer bij 3% van de bevolkingspopulatie voor. In de leeftijdscategorie van 40 tot 50 jaar komt de aandoening het vaakst voor. Een tennis elleboog ontstaat meestal door veel repetitieve bewegingen zoals tennissers of fabrieksarbeiders.
Er wordt verondersteld dat aan deze aandoening micro- en macroscopische laesies in de gemeenschappelijke aanhechting van de pols- en vingerextensoren of -flexoren ten grondslag liggen en dit zou door overbelasting van deze spieren worden veroorzaakt. Klinische verschijnselen en gevolgen voor het bewegend functioneren zijn het onvermogen hebben om kracht te leveren met de hand bij het oppakken van een stoel, mok met drinken optillen, uitwringen van vaatdoek en Kracht zetten bij het geven van een hand.

Fysiotherapie bij een tennis elleboog.

Door het doen van een aantal testen tijdens het onderzoek kan de fysiotherapeut beoordelen of er inderdaad sprake is van een tennis elleboog. Voor de behandeling van een tennis elleboog zijn een combinatie van behandeling vaak het meest effectief. Het oefenen van de onderarm schouder en boven rug spieren, zijn hier een belangrijk onderdeel van. Dit hangt ook af van hoe de klachten zich presenteren. Er wordt lokaal gekeken naar de gewrichten van de elleboog of hier zich beperkingen bevinden en mochten deze aanwezig zijn kunnen er mobilisatie techniek worden toegepast of eventueel manipulaties. Deze zouden door een manueel therapeut kunnen worden uitgevoerd.