Logo

Bel voor een afspraak
077 - 398 8838

Inversie Trauma van de enkel

Inversie trauma oftewel verzwikking van de enkel komt veel al bij jongeren voor in de leeftijdscategorie 15 tot 24 jaar. Een verzwikking van de enkel komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij de patiënten met een enkel distorsie varieert het percentage patiënten met een fractuur van ongeveer 5% en de 20% die zich op de eerste hulpafdeling van een ziekenhuis melden. Als fysiotherapeut en als huisarts maken we hierbij gebruik van de Ottawa Ankle Rules om te kijken of het verstandig is om een röntgenfoto te laten maken om fracturen uit te sluiten. De Ottawa Ankle Rules beschrijven deze klinische bevindingen. Drukpijn op de achterzijde van de onderste 6 cm van de mediale of laterale maleolus, het os naviculare en de basis van het os metatarsale V zijn verdacht. Dit geldt ook als de patiënt geen vijf passen achter elkaar kan maken (al of niet mankend).

.

Inversie trauma

Bij een ruptuur(scheuring) is vrijwel altijd het ligamentum talofibulare anterius aangedaan, soms in combinatie met een ruptuur van een van de andere gewrichtsbanden. Er zijn aanwijzingen dat, voornamelijk bij sporters, de volgende onafhankelijke risicofactoren een rol spelen bij het oplopen van een acuut lateraal enkelbandletsel: een verminderde balans, een enkeldistorsie in de voorgeschiedenis en fysiek contact met een medespeler zoals bij volleybal of voetbal. De duur van het herstel is afhankelijk van de aard en de ernst van het letsel. De pijnklachten nemen in de eerste 2 weken veelal snel af. Een gedeelte van de patiënten houdt langdurig (langer dan een jaar) pijnklachten of last van instabiliteit.

In de richtlijn enkelletsel wordt het graderingsysteem gehanteerd dat eenvoudig van opzet is en gebaseerd op de ernst van het opgetreden band letsel is.

1: gewrichtsband opgerekt
2: gewrichtsband gedeeltelijk gescheurd
3: gewrichtsband volledige gescheurd

Bij grade 1 is er bij het inversietrauma geen aantoonbare laesie van het laterale ligamentairecomplex van de enkel opgetreden. Deze gradering zal in deze richtlijn verder buiten beschouwing worden gelaten omdat er geen consequenties zijn ten aanzien van diagnostiek of behandeling. Bij grade 2 heeft het inversietrauma geleid tot een partiële ruptuur van het lig. talofibulare anterius. Deze gradering zal. gehanteerde terminologie, in deze richtlijn worden benoemd als enkeldistorsie. Bij grade 3 heeft het inversietrauma geleid tot een totale ruptuur van het lig. talofibulare anterius.

Fysiotherapie bij een inversie trauma.

Fysiotherapie bij een inversie trauma is gericht op het zo goed mogelijk laten herstelen van de enkel. Als eerst zien we vaak dat de enkel opzwelt, het is dan belangrijk om de enkel zo snel mogelijk te koelen. Dit is om de zwelling tegen te gaan en om de volgende ontstekingsreactie niet te heftig te laten worden. Ook in de dagen na het trauma kan er worden doorgegaan met het koelen van de enkel. Ook is het van belang dat het looppatroon waar mogelijk zo goed mogelijk word gehanteerd. Het intapen van de enkel kan hiervoor net voldoende stevigheid bieden om dit weer goed te kunnen. Het behoud van stabiliteit in de voet en enkel is belangrijk om straks weer terug te kunnen naar de sport activiteit.

Zodra de enkel dit toelaat zal er begonnen worden deze te verbeteren. Ook kunnen er lokaal nog behandel technieken worden toegepast. Na een flink trauma kan het soms zo zijn dat er een bewegingsbeperking optreed. Het mobiliseren zodat het gewricht weer volledig kan bewegen zorgt er ook voor dat er niet weer opnieuw blessures ontstaan.