Duizeligheid

Duizeligheid en Manuele therapie

Duizeligheid kan in veel verschillende vormen voorkomen. Het kan een gevoel van ligt in het hoofd zijn tot aan zeer ernstige draaiduizeligheid. Soms vormen van duizeligheid zijn goed te behandelen door een manueel therapeut en  andere vormen helaas niet. De duizelingen kunnen door stoornissen in de nek veroorzaakt worden. Zo wordt een verhoogde spierspanning of slijtage vanuit de literatuur als een mogelijke verklaring gegeven. Hieronder staan een aantal vormen van duizeligheid beschreven waar wij wel wat mee kunnen. Om te kijken of wij ook voor uw duizeligheidklachten iets kunnen betekenen kunt u contact met ons opnemen.

 

Cervicogene duizeligheid

Wat is (cervicogene) duizeligheid?

 

Cervicogene duizeligheid kan geprovoceerd worden door bewegingen vanuit de nek. De meeste mensen omschrijven dit als een licht gevoel in het hoofd of een onstabiel gevoel. Vaak gaan deze klachten samen met het hebben van nekpijn of een bewegingsbeperking in de nek. Een verkeerde stand van de cervicale wervelkolom of het hoofd, door bijvoorbeeld een trauma van de nek, artrose of spierspanning kan ervoor zorgen dat er duizeligheid optreedt. De duur van de klachten en episode kunnen variërend zijn. Het gevoel van duizeligheid kan ontstaan als er verkeerde, onzuivere of nog niet bekende signalen uit de nek naar de grote hersenen worden gestuurd.
Een aantal symptomen zijn:

  • Duizeligheid (light gevoel in het hoofd)
  • Duizeligheid komt meestal voor bij nekpijn
  • Provocatie: hoofdbewegingen en na langdurig dezelfde hoofdpositie
  • Gaat soms gepaard met hoofdpijn
  • Algemene onbalans die toeneemt bij hoofdbewegingen

Manuele therapie voor cervicogene duizeligheid

De behandeling gaat meestal gepaard met de behandeling van de nek. Omdat deze klachten meestal te provoceren zijn vanuit de nek ligt hier ook de oplossing. Een belangrijk onderdeel is het verhaal van de patiënt hierin, deze kan het beste aangeven hoe, wat waar en wanneer. Vaak zien we dat door manuele therapie de bewegingsbeperkingen verdwijnen en hierdoor ook de duizeligheidsklachten.

Bppd

Wat is Bppd?

Bppd staat voor benigne paroxysmale positieduizeligheid. De patiënt met BPPD heeft klachten die in aanvallen optreden. Deze zijn houdingsafhankelijk en is een goedaardige duizeligheid. BPPD komt vaak voor en is meestal goed te behandelen. Mensen met BPPD hebben last van draaiduizeligheid die ontstaat na het maken van een beweging van het hoofd, zoals omdraaien in bed of omhoog kijken. De klachten meestal binnen één minuut weer verdwenen. Ook kunnen mensen naast de duizeligheid ook misselijk zijn of moeten ze braken.

Wat is de oorzaak?

BPPD is een stoornis in het evenwichtsorgaan. In het evenwichtsorgaan bevinden zich kristallen. Bij patiënten met BPPD zijn deze kristallen losgeraakt en hebben zich verplaatst naar een andere plek. Bij bewegen van het hoofd bewegen de kristallen mee met de vloeistofstroom. Dit leidt tot prikkeling van het evenwichtsorgaan. Wanneer de kristallen niet op de goede plek liggen, kan dit duizeligheid veroorzaken.

Het loslaten van de kristallen treedt vaak spontaan op, zonder een duidelijke oorzaak. Duidelijke oorzaken kunnen bijvoorbeeld een hoofdtrauma, een chronische oorontsteking en een periode van bedlegerigheid. Boven de 50 jaar komt BPPD het vaakst voor.  Om vast te kunnen stellen of er inderdaad sprake is van BPPD, zijn er een aantal simpele test. De meest gebruikte is de Dix Hallpike er wordt hiermee geprobeerd herkenbare duizeligheid op te wekken met eventuele nystagmus.

De behandeling van BPPD.

BPPD is over het algemeen goed te behandelen. Er zijn een aantal oefeningen en technieken die we in de fysiotherapie gebruiken voor de behandeling van BPPD.  De Epley-manoeuvre is een kiep-oefening  die we gebruiken om de duizeligheid te verminderen of te laten verdwijnen. Een andere mogelijkheid zijn de oefeningen volgens Brandt-Daroff.

Button