Onderzoek naar effect oefentherapie bij Reuma.

 
Minister Bruins (Medische Zorg) heeft besloten dat het onderzoek naar het effect van langdurige oefentherapie bij twee groepen reumapatiënten van start kan gaan. Het gaat om twee onderzoeken naar langdurige oefentherapie bij mensen met een ernstige vorm van reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis (axiale SpA). Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, dat we samen met ReumaNederland hebben geïnitieerd, wordt bepaald of langdurige oefentherapie voor deze patiënten in het basispakket komt.

Vergoeding voor deelnemers onderzoek

Gedurende het onderzoek krijgen patiënten die meedoen aan het onderzoek fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed. In sommige berichten in de media leek het alsof fysiotherapie voor alle reumapatiënten vergoed gaat worden. Dat is niet het geval. Het betreft alleen de patiënten die aan deze twee onderzoeken mee doen.

Inzet: volledige vergoeding fysiotherapie


In 2012 is fysiotherapie voor deze groep patiënten uit de basisverzekering gehaald. Net als ReumaNederland vinden we dat fysiotherapie bij RA en axiale SpA volledig vergoed zou moeten worden vanuit de basisverzekering. Sinds 2012 trekken we daarin samen op. Onze gezamenlijke inzet is om fysiotherapie weer volledig vergoed te krijgen. Dat is door de in onze ogen te strikte normering van het Zorginstituut (nog) niet gelukt. Dit onderzoek is een tussenstap die hopelijk leidt tot volledige vergoeding en is daarmee een “next best”-oplossing. In april heeft de Tweede Kamer nog op aangeven van het KNGF een motie aangenomen dat voor de patiënten die worden toegelaten tot het onderzoek ook de eerste 20 behandelingen vergoed moeten gaan worden.

Persbericht KNGF reactie op onderzoek RTL:

Torenhoge zorgkosten brengen Nederlanders in grote problemen 23 augustus 2019 Toegankelijkheid fysiotherapie steeds meer onder druk De onderzoeken van RTL Nieuws en de Patiëntenfederatie tonen aan dat de betaalbaarheid en daarmee de toegankelijkheid van fysiotherapie steeds meer onder druk komt te staan. Dit staat haaks op de uitgangspunten van de juiste zorg op de juiste plek. Een zorgelijke ontwikkeling vindt het KNGF, de beroepsvereniging van de fysiotherapeuten. Mensen moeten gebruik kunnen maken van de zorg die zij nodig hebben. Het is onacceptabel dat ze hiervan afzien omdat ze de zorg niet kunnen betalen. Vier miljoen mensen maken gebruik van fysiotherapie. De fysiotherapeut komt in beeld als bewegen niet (meer) vanzelfsprekend is. Fysiotherapie is bewezen effectief en goedkoper dan medische zorg. Iedereen met dreigende, verworven of bestaande gezondheidsproblemen die het bewegen en functioneren beperken, moet gebruik kunnen maken van de ondersteuning van een fysiotherapeut. Op dit moment wordt fysiotherapie voor het grootste deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dat is een verzekering bovenop de basisverzekering, waar mensen extra voor moeten betalen. Steeds minder mensen kunnen zich zo’n aanvullende verzekering veroorloven. En zelfs een aanvullende verzekering biedt geen garantie op toereikende fysiotherapeutische zorg. Afhankelijk van de polis, is het aantal behandelingen dat wordt vergoed gemaximeerd. Als er meer behandelingen nodig zijn, moet de patiënt die zelf betalen. Mensen met een chronische aandoening die afhankelijk zijn van fysiotherapie hebben vanuit de basisverzekering in sommige gevallen wél recht op onbeperkte fysiotherapie (lijst Borst), maar pas nadat zij zelf 20 behandelingen hebben betaald. Met deze manier van vergoeden, spannen we het paard achter de wagen. Goedkope en effectieve zorg zou direct vanuit de basisverzekering moeten worden vergoed. Zo kunnen we voor de patiënten én voor de zorg als geheel kosten besparen. Volgens het KNGF onderstreept dit het belang van een snellere overheveling van fysiotherapie bij chronische aandoeningen naar de basisverzekering. Zonder bijbetaling! 

Fysiotherapie Kraaijenzank

Vernieuwde website van onze praktijk, overzichtelijker en makkelijk te bedienen, op elk media te gebruiken.

Rondetafelconferentie

Deze standaard beschrijft wetenschappelijk bewezen manieren waarop zorgverleners een actieve leefstijl en fitheid van mensen na de diagnose kanker kunnen bevorderen. Ook wordt de wetenschappelijke onderbouwing gegeven van de voordelen van lichaamsbeweging voor preventie, behandeling, herstel en betere overlevingskansen. 

Gerichter trainen
Volgens prof. dr. Anne May zijn de nieuwe aanbevelingen voor bewegen veel specifieker dan de informatie die tot nu toe beschikbaar was. ‘Hierdoor kunnen we patiënten gerichter laten trainen wat kan leiden tot sneller herstel. Ook weten we nu beter welke bewegingsprogramma’s we patiënten kunnen aanbieden om bijwerkingen van de behandeling, zoals vermoeidheid, te voorkomen of verminderen en te zorgen voor een snellere revalidatie.’

Fysiotherapeuten met expertise op gebied van kanker
De volgende stap is om deze bewegingsprogramma’s bij de patiënt te krijgen. Dr. Martijn Stuiver: ‘In de nieuwe aanbevelingen worden artsen en verpleegkundigen opgeroepen om lichaamsbeweging structureel te bespreken met patiënten en hen indien nodig te verwijzen. Patiënten worden tijdens en na hun behandeling nu nog onvoldoende doorverwezen, terwijl er wel beweegprogramma's voorhanden zijn. Nederland heeft een sterk netwerk van fysiotherapeuten met expertise op het gebied van kanker.

Dit zijn enkele van de bevindingen:

  • Beweging verlaagt het risico op zeven veelvoorkomende vormen van kanker: dikke darm, borst, endometrium, nier, blaas, slokdarm en maag.
  • Door te bewegen kunnen patiënten hun overlevingskansen vergroten na de diagnose borst-, dikkedarm- en prostaatkanker.
  • Lichamelijke activiteit tijdens en na de behandeling van kanker helpt vermoeidheid, angst en depressie tegen te gaan, draagt bij aan een betere fysieke gesteldheid en kwaliteit van leven en leidt niet tot een toename van lymfoedeem.

De 3 papers
Het uitgebreide onderzoek en de aanbevelingen staan in drie academische artikelen.
Paper 1 over werkingsmechanismen van bewegen bij kanker
Paper 2 over effecten van bewegen bij kanker
Paper 3 over de implementatie van bewegen bij kanker

 

 

De stijging van kosten voor fysiotherapie is een mythe

‘De kosten voor fysiotherapie stijgen!’ Althans, dat hardnekkige geluid horen we van verschillende kanten. Het is een stelling die gepresenteerd wordt als een probleem dat verklaard en opgelost moet worden. Dat hoeft helemaal niet, want het is niet waar! Hierbij de feiten.

De feiten

De kosten voor fysiotherapie schommelen al jaren rond de 1,5 miljard. Daarvan komt ongeveer een 0,5 miljard ten laste van de BV en ongeveer 1 miljard ten laste van de Aanvullende Verzekering (av). In absolute bedragen is er wel sprake van een lichte stijging, maar die is ongeveer gelijk aan de inflatie. Fysiotherapie is ook maar een kleine kostenpost in de totale zorgkosten.

Afgelopen jaar is fysiotherapie voor claudicatio, artrose en COPD weer in de Basis Vekering (bv) gekomen. De kosten daarvoor zijn mee geschoven van de AV naar de BV. Daarnaast veroorzaakt de vergrijzing een toename in de kosten in de BV. Er zijn immers meer ouderen en dat betekent: meer chronische aandoeningen.

Zorgverzekeraars Nederland  (ZN) trekt uit die trend de conclusie dat de kosten voor fysiotherapie zijn gestegen. Dat is logisch als je bedenkt dat ZN zich alléén bezig houdt met de kosten die vallen onder de Zorgverzekeringswet (en de WLZ), dat wil zeggen: kosten die in de basisverzekering vallen. Een stijging van kosten voor fysiotherapie in de BV leidt bij ZN dus logischerwijs tot de reactie: we  zien een kostenstijging dus moeten we maatregelen nemen. Dat het slechts een verschuiving van kosten van AV naar BV is, dat die stijging leidt tot minder kosten elders in de keten en dat die verschuiving een gevolg is van een bewuste beleidskeuze om de totale zorgkosten gunstig te beïnvloeden, zie je niet terug in de reactie van ZN.

Bij de individuele zorgverzekeraars speelt iets anders. De kosten voor fysiotherapie in de AV zijn in 2017 licht gedaald. De marges van zorgverzekeraars op de AV nemen desondanks af. Dat komt doordat steeds meer mensen met een aanvullende polis alleen zorg verzekeren waarvan ze verwachten die nodig te hebben. Verzekeraars hebben dus steeds minder mensen met een aanvullende verzekering die géén kosten declareren. Binnen de AV is fysiotherapie relatief een grote kostenpost omdat de meeste mensen een aanvullende verzekering juist afsluiten voor fysiotherapie. Zorgverzekeraars zeggen dan dat de kosten stijgen, terwijl ze bedoelen dat ze minder winst maken op de AV. Daarom leggen de verzekeraars druk op de tarieven fysiotherapie en de behandelaantallen per patiënt. Daarom ook hun voortdurende en indringende roep om grotere doelmatigheid, een uitbijtersbeleid en vermindering van het aantal fysiotherapeuten.

Fysiotherapeuten verdienen in dit verband een compliment van de zorgverzekeraars. Ze hebben bijgedragen aan de verkoopbaarheid van de AV en de marge daarop voor zorgverzekeraars. Ze zijn meer mensen gaan behandelen, maar geven minder behandelingen per patiënt. Tegen tarieven die ondanks fors gestegen kosten en inflatie al jaren nagenoeg niet zijn aangepast. En toch blijft de patiëntwaardering onder die extreme druk ongekend hoog.

Als mythes het logisch denken verdringen, dan kùn je niet tot reële oplossingen komen. Want mythes belemmeren het zicht op de realiteit en staan daarmee echte oplossingen in de weg. Of erger: de beste zorg aan patiënten. Dan kan het niet anders dan dat beroepsgroep en vereniging zich roeren. Hoogste tijd om de mythes de wereld uit te helpen en op basis van reële feiten over echte oplossingen te gaan praten.

 

Bron Kngf