Oncologische fysiotherapie

Wat is oncologische fysiotherapie?

De oncologisch fysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut. Deze houdt zich bezig met het behandelen, coachen en begeleiden van patiënten tijdens- of na de behandeling van kanker. Ze hebben specifieke kennis over de ziekte, de medische behandelingen, communicatie met de oncologische patiënt, de korte- en lange termijngevolgen van de medische behandeling.

De oncologisch fysiotherapeut heeft ook een signaleringsfunctie, hetgeen betekent dat er gelet wordt op andere symptomen of klachten. Indien nodig wordt in overleg met de patiënt gekeken of het nodig is gepaste hulp in van andere zorgprofessional in te schakelen, bijvoorbeeld een oedeemfysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, psycholoog enz. Door de expertise heeft de oncologisch fysiotherapeut goed zicht op overleg met de oncologieverpleegkundige-/specialist/huisarts in het ziekenhuis nodig is.

Wanneer fysiotherapie bij oncologie?

De fysiotherapeutische behandeling kan in alle fasen van kanker plaatsvinden:

Curatieve fase In deze fase is alles gericht op het bestrijden van kanker. De oncologisch fysiotherapeut kan helpen bij het beperken van conditieverlies en het verlichten van spanningsklachten.

Herstel fase In deze fase gaat het om herwinnen van kwaliteit van leven. De oncologisch fysiotherapeut kan helpen met een trainingsprogramma om de conditie te verbeteren en te adviseren in werk-, en sport hervatting. In sommige gevallen kan de kanker niet of niet volledig worden genezen maar wel onder controle gehouden worden. Kanker krijgt dan meer het karakter van een chronische ziekte, dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt. Iedere patiënt moet op zijn eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie.

Palliatieve fase In deze fase staat kwaliteit van leven en de wens van de patiënt centraal. Genezing van de kanker is niet meer mogelijk en de behandeling wordt gestaakt. Deze fase kan weken, maanden maar soms ook jaren duren. De oncologisch fysiotherapeut kan helpen om de symptomen te verlichten die zich in deze fase van het ziekteproces manifesteren.

Terminale fase In deze fase is het voor de patiënt duidelijk dat het levenseinde nadert. De oncologische fysiotherapeut kan helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Daarnaast kunnen ademhalingsoefeningen verlichting geven bij benauwdheid en ontspanningsoefeningen kunnen de pijn en angst verminderen.